Disclaimer

De getoonde informatie op deze website wordt door Vivaco Natural Cosmetics met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vivaco Natural Cosmetics verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door de Vivaco Natural Cosmetics worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Vivaco Natural Cosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Vivaco Natural Cosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Vivaco Natural Cosmetics opgenomen informatie en prijzen.
Hoewel de Vivaco Natural Cosmetics alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Vivaco Natural Cosmetics niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Vivaco Natural Cosmetics worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Vivaco Natural Cosmetics uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Vivaco Natural Cosmetics worden onderhouden wordt afgewezen.